Lamani, Diana

Kontabiliteti i Kosto-Drejtimit - Tiranë albPAPER 2009 - 422 p. ilstr. 24 cm.

978999534438


Ekonomi--Kontabilitet

657.47

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës