Grafton, Sue

"D" is for deadbeat - New York Bantam Books 1987 - 240 p. 20 cm.

About the autor: 242 p.


English

0553271636


Letërsi Angleze/Amerikane--Roman

821.111-31

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës