Orwell, George

Animal farm - New York Signet classics 1956 - 141 p. 20 cm.

Bibliography: 143 p.


English

9780451526342


Letërsi Angleze/Amerikane--Roman

821.111-31

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës