Alighieri, Dante

Inferno - London Collins Classics 2011 - 238 p. 18 cm.

History of Collins: iii-iv p.
Life & Times: v-viii p.
Classic Literature: Words and Phrases (adapted from the Collins English Dictionary): 211-238 p.


English

9780007902095


Letërsi Angleze/Amerikane--Poezi, Këngë

821.111-1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës