Defoe, Daniel

Moll Flanders - London Collins Classics 2010 - 324 p. 20 cm.

History of Collins: iii-iv p.
Life & Times: v-vii p.
Classic Literature: Words and Phrases (adapted from the Collins English Dictionary): 297-324 p.


English

9780007368563


Letërsi Angleze/Amerikane--Roman

821.111-31

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës