Austen, Jane

Emma - London Collins Classics 2013 - 498 p. 20 cm.

History of Collins: III-IV p,
Life & times: V-VIII p.
Classic literature: Words and phrases 471-498 p.


English

9780007350780


Letërsi Angleze/Amerikane--Roman

821.111-31

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës