Dickens, Charles

Hard Times - Great Britain Wordsworth Classics 1995 - 243 p. 20 cm.

Introduction and Notes by Dinny Thorold
and ilustrations by F. Walker & Maurice Greifenhagen

Notes : 235-243 p.


English

9781853262326


Letërsi Angleze/Amerikane--Roman

821.111-31

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës