Stojanoviq, Radmilla

Teoria e zhvillimit ekonomik në socializem - Prishtinë Enti i teksteve dhe i mjeteve mesimore i KSAK 1973 - 329 p. 24 cm.


Albanian


Ekonomi--Zhvillimi ekonomik

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës