Mustafa, Muhamet

Menaxhmenti i projekteve investive - Prishtin♪7 Riinvest 1997 - 164 p. 24 cm.


Ekonomi--Menaxhimi

65.01

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës