Asentiq, Risto

Emërtimi i materialit të Maqedonisë sipas standardeve Jugosllave - Prishtinë Enti i teksteve dhe i mjeteve mesimore i KSAK 1970 - 72 p. 30 cm.


Albanian


Inxhinieria elektrike

621

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës