Koleci, Baki

Menaxhment ( Bazat e Menaxhimit) - Prishtine Kolegji AAB 2008 - 317 p. ilstr. 30 cm.


Ekonomi

965.01

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës