Vinca, Nuhi

Lirika popullore shqiptare në regjionin e Strugës - Shkup Flaka e Vëllazërimit 1992 - 111 f. 20 cm.


Albanian


Letërsi--Lirikë popullore

398.8

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës