Koleci, Baki

Menaxhimi (Bazat e Menaxhimit) - Botimi i dytë - Prishtinë Kolegji AAB 2014 - 374 p. ilstr. 24 cm.


Albanian

978-9951-494-47-2


Ekonomi--Menaxhim

658

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës