Kuçi, Hajredin

Kolizioni i ligjeve - Konflikti ndërkombëtar dhe interlokal i ligjeve - Prishtinë Iliria 2007 - 177 p. 21 cm.

Bibliografia f. 143-149

9951000649


Law--ligjet

341.24(094.2)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës