Rezultatet e raundit të Uruguajit mbi Negociatat shumëpalëshe tregtare - Tiranë Ministria e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Tregëtisë 1999 - 555 p 24 cm.


Law--Marrëveshje ndërkombëtare

341.24

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës