Syla, Fazli

Pasqyrimi i rrethanave sociale e kulturale në poezinë popullore Shqipe - Shkup Jehona 1973 - 102 p. 20 cm.


Albanian


Letërsi Shqipe--Kritikë letrare

821.18.09

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës