Berisha, Anton

Çështje të letërsisë gojore - Prishtinë Rilindja 1982 - 245 p. 19 cm.

Nga Autori dy fjalë lexuesit 5-7 p.

Indeksi i nocioneve 239-242 p. Shënime për Autorin 243-244 p.


Literaturë folklorike

398

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës