Hair, Joseph F

Marketing Research (Within a changing information environment) - New York McGraw-Hill Irwin 2003 - 720 p. ilustr. 25 cm

0071151192


Menaxhim--Marketingu

658.83

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës