Berisha, Anton

Mbi letërsinë gojore shqipe (Studime e artikuj) - Prishtinë RILINDJA 1987 - 231 p. 20 cm.

Autori 5 p.

Shënime për Autorin 231 p.


Literaturë folklorike

398 (=18)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës