Alfredsson, Gudmundur Ed.

Deklarata universale mbi të drejtat e njeriut Standard i përbashkët që duhet arritur - Prishtinë Finish - UNHCR 1999 - 813 p. 24 cm.

9041111689


Law--Të drejtat e njeriut

341.231.14

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës