Shabani, Bajrami

Hulumtimet e Vendbanimeve të lëndëve të para minerale - Prishtinë Universiteti i Prishtinës 1997 - 258 p. ilstr. 23 cm.


.Minerat

622.21

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës