Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar (1935 - 1912) II - Tiranë Instituti i folklorit 1961 - 369 p. 22 cm.

Parathënie 7-11 p. Shënim 14-15 p.


Literaturë folklorike

398 (=18) V.1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës