Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar (1635 - 1912) III - Tiranë Instituti i folklorit 1962 - 600 p. 22 cm.

Spiro Dine 7-8 p. Parathënje 9-11 p.


Literaturë folklorike

398 (=18) V.3

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës