Të drejtat e njeriut Përmbledhje e instrumenteve ndërkombëtare - Vëllimi I (Pjsesa e dytë) Instrumente univerzale - Prishtinë OHCHR 2004 - 558-1110 p. 21 cm.

Parathënie / Kofi A. Annan: F. XIII. Përkthyes Naim Osmani

9951402208


Law--Të drejtat e njeriut

341.231.14

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës