Zejnullahu, Adem

Krijimtaria gojore dhe proza e shkruar shqiptare në Jugosllavi - Prishtinë Instituti albanologjik i Prishtinës 1987 - 242 p. 20 cm.

Burimet dhe literatura 231-236 p. Treguesi i emrave 237-239 p.


Literaturë folklorike

398 (=18) (091)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës