Elezi, Ismet

Vrasjet për hakmarrje e për gjakmarrje në Shqipëri - Tiranë Botim i qendrës shqiptare për të drejtat e njeriut 2000 - 122 p. 20 cm.

Hyrje (Autori) 3-6 p.


Literaturë folklorike

398.1 (=18)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës