Hanski, Raija

Uvod medunarodnu Zastitu Ljudskih Prava - Prishtinë Universitet Abo Acedemi 1999 - 613 p. 24 cm.

Index 607-613 p.

9951402038


Law--Të drejtat e njeriut

341.231.14

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës