Vinca, Nuhi

Mbi politikën e folklorit shqiptar - Shkup Shkupi 1996 - 205 p. 20 cm.

Pasqyra e disa shkurtimeve 2 p. Parathënie 3 p.

998972007X


Literaturë folklorike

398.8

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës