Rusi, Lutfi

Dëshmi - Shkup 1979 - 198 p. 16 cm.

Kronikë e shkurtër mbi LNÇ në Dibër.


Albanian


Studime biografike--Histori

929

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës