Sahiti, Ejup

Komentar -Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës - Botimi i I - Prishtinë GIZ 2014 - 1259 p. 25 cm


Law--Komentar -Kodi i Procedurës Penale

343.1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës