Mazrreku, Avni

Sovraniteti shtetëror dhe integrimet evropiane - Prishtinë Universiteti AAB 2008 - 72 p. 24 cm.

Libri është në dy gjuhë: Shqip dhe Anglisht.


Law--integrime evopiane

341.211

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës