Riza, Emin

Banesa Qytetare Kosovare e Shek. XVIII-XIX - Prishtinë Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës 2006 - 331 p. Ilustr. Photo. 30 cm.

9951413374


Planifikimi i qytetit--Zhvillimi Urban, sipërfaqe të ndërtuara. Vendbanimet.

711.4

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës