Rudden, Bernard

Basic Community Laws - Oxford Oxford University press 1999 - 380 p. 24 cm.

0198765541


Law--community law

341.1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës