Krasniqi, Islam

Bibliografi - e punimeve pedagogjike të botuara në gjuhën shqipe në periodikun pedagogjik 1945-1978 - Prishtinë Bibloteka kombëtare dhe universitare e Kosovës 2007 - 465 p. 26 cm.

9789951130257


Bibliografi--Bibliografi

014.3:37

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës