Mustafa, Muhamet

Menaxhimi i investimeve - Prishtinë Riinvest 2009 - 197 p. 29 cm.


Ekonomi--Menaxhim

330.332(083.92

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës