Luffman, George

Strategic Management (An Analytical Introduciton) - Cambridge BLACKWELL 1996 - 499 P. iluster. 23 cm.

Index 497-499

0631201041


Menaxhim--Drejtimi

658.5

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës