Mercer, David

Marketing Strategy: The Challenge of the external environment - London Sage Publications 1998 - 325 p. ilustr. 24 cm.

0761958762


Menaxhim--Shitja

658.8

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës