Kelmendi, Muhamet

Historia e shtetit dhe e së drejtës - Prishtinë Kolegji AAB 2015 - 305 p. 24 cm.

Literatura : f. 301-305


Albanian

9789951494519


Law--Histori e shtetit

321

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës