Podrimja, Ali

Dega e pikëlluar - Prishtinë Rilindja 1979 - 95 p. 20 cm.

Poezi shqipe në Jugosllavi, La poesie albanaise en Yougoslavie.


Albanian and French


Letërsi Shqipe--Poezi shqip dhe frangjisht

821.18-1(082)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës