Bekteshi, Nysret

Miku im, Automobili - Prishtinë Rilindja 1986 - 175 p. Ilustr. Photo. 20 cm.


Inxhinieria e mjeteve të transportit.--Mjetet e transportit Tokësor

629.113

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës