Cowlind, A G

Managing Human Resources - London Edward Arnold 1981 - 240 p. ilustr. 21 cm

Index: 241-248.

0713105690


Menaxhim--Menaxhimi i personelit

658.3

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës