Kambo, Enriketa

Zhvillimi i revolucionit kulturor në Shqipëri gjatë viteve 1944-1948 - Tiranë 1982 - 205 p. 19 cm.

Parathënie 3-6 p. Hyrje 7-26 p.


Letërsi Shqipe--Zhvillimi kulturor

008

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës