Abdihoxha, Ali

Tri ngjyra të kohës (P.I-II) - Pjesa I-II - Prishtinë Rilindja 1970 - 297 p. + 413 p. 20 cm.

Tri ngjyra të kohës - në dy pjesë.


Albanian


Letërsi Shqipe--Roman Shqip

821.18-31

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës