Të drejtat e Shqipnisë Ethnike - Tiranë albin 2001 - 382 p. ilustr. 23 cm.

Vëllimi I - Botim fototipik


Law--Të drejtat

34

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës