Bajraktari, Destan

Ngjarje të paharrueshme - Prishtinë 1997 - 64 p. 21 cm.


Letërsi Shqipe--Poezi shqipe

821.18-1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës