Shuklev, Bobek

Biznesi i vogël dhe ndërmarrësia - Tetovë Universiteti i evropës jug lindore 2012 - 430 p. ilstr. me ngjyra 27 cm.

9786084503699


Ekonomi--Ndërmarrësi

334.012.64

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës