Bajraktari, Destan

Vlime e qëndrime - 100 tingëllima - Prishtinë 1995 - 104 p. 20 cm.


Letërsi Shqipe--Poezi shqipe

821.18-1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës