Krasniqi, Ismet

Qesh e qaj jetën tonë - Klinë Vorea Ujko 2005 - 135 p. ilustr. 20 cm.

Shënime për autorin 132-133 p.


Letërsi Shqipe--Komedi

821.18-22

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës