Gruda, Zejnullah

E drejta ndërkombëtare publike - Prishtinë Autori 2013 - 666 p. 24 cm.

Botimi i plotësuar dhe i përmirësuar

9789951880527


Law--E drejta ndërkombëtare

341 (075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës