Wall, Stuart

International Business (second edition) - London Prentice Hall 2004 - 414 p. ilustr. 23 cm.

Index: 396-414 p.

0273685910


Menaxhim--Biznesi

658.049

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës